Onze mensen, ons vakmanschap en onze omgeving maken The Italian Art of Dressing zo bijzonder

Al bijna tachtig jaar produceert de familie Mazzetti op ambachtelijke wijze balsamicoazijn van Modena.

Elke dag werken onze mensen aan de verdere perfectionering van dit ambacht: we koesteren onze Italiaanse traditie, produceren onze azijnen zo duurzaam mogelijk en geven onze familierecepten door, zodat de unieke smaak van Modena zich over de wereld kan verspreiden.

De thuisbasis van The Italian Art of Dressing is Casa Mazzetti in het hart van Emilia Romagna, een regio die staat voor de geest, passie en expertise van de Italiaanse keuken. Bij Mazzetti streven we voortdurend naar een positief effect op mensen, de lokale gemeenschap en het milieu, zaken die we allemaal belangrijk vinden en waarvoor we ons inzetten.

Transparantie staat daarbij centraal en is het leidende principe in onze hele toeleveringsketen, van de selectie van onze grondstoffenleveranciers tot het transport van onze producten. Ons succes hangt ook af van een goede verbinding tussen onze eigen groei en die van de mensen en de gemeenschap waarmee we samenwerken. 

Mazzetti heeft de B Corp-certificering gekregen en is daarmee toegetreden tot een internationale beweging van bedrijven die op een nieuwe manier wil zakendoen door hoge standaarden na te streven op het gebied van mens, maatschappij, milieu en transparantie.

B corp-bedrijven zijn winstgedreven bedrijven die door de non-profitorganisatie BL LabTM zijn gecertificeerd om aan te geven dat ze voldoen aan strenge normen voor het welzijn van hun medewerkers, betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en het aanpakken van ethische en milieukwesties in hun toeleveringsketen.  Gecertificeerde B Corps-bedrijven stellen de verplichting om deze kwesties aan te pakken centraal in hun organisatie en nemen alle medewerkers mee in het proces, waarbij ze zorg dragen voor transparantie en accountability.

Onze mensen & ons ambacht

De ontwikkeling van onze mensen is voor ons van essentieel belang. We vinden het belangrijk dat de mensen die bij ons werken hun volledige potentieel kunnen realiseren. Daarom stimuleren we een voortdurende en proactieve dialoog met als doel de behoeften van onze medewerkers in kaart te brengen, zodat we een organisatie kunnen creëren waarin onze medewerkers centraal staan. Dat is een onmisbaar element voor het behouden en doorgeven van onze familietraditie. De kennis en expertise van onze mensen is van generatie op generatie doorgegeven. We zetten ons ervoor in deze kennis te beschermen en voor toekomstige generaties te behouden. Tot op de dag van vandaag is elke fles van Mazzetti l’Originale een verhaal van het geduld, de oefening, zorg en ambachtelijkheid die wij erin hebben gestopt – van druif tot vat naar het hart van je keuken.

 

Onze lokale gemeenschap

We willen bijdragen aan verbetering van de lokale regio, de traditie en de waarden die verbonden zijn met azijn. We stimuleren de verbetering van de lokale regio waarin we werkzaam zijn door de traditie en de waarden die zijn verbonden met azijn te delen met de mensen, culturen en gemeenschappen die in contact komen met Mazzetti.

Dit doen we door educatieve initiatieven te ontwikkelen, betrokkenheid te tonen en te luisteren naar de mensen in onze gemeenschap, met aandacht voor de huidige generatie en toekomstige generaties. We steunen onze lokale gemeenschap door partnerschappen aan te gaan met lokale verenigingen en vanuit ons bedrijf vrijwilligersprojecten te ontwikkelen. Individueel voordeel kan immers alleen bestaan door gemeenschappelijk voordeel. 

We openen de deuren van Casa Mazzetti en nodigen de lokale gemeenschap uit om mensen te vertellen over ons ambacht en de geschiedenis van ons bedrijf, en over de producten die door lokale medewerkers op ons terrein worden gemaakt. Daarnaast werken we samen met lokale scholen en universiteiten om de leerlingen en studenten te laten kennismaken met de wereld van azijn en bij de volgende generatie belangstelling te wekken voor ons ambacht.

 

Ons milieu

De Italiaanse provincies Modena en Reggio Emilia zijn de enige plaatsen ter wereld waar Balsamicoazijn van Modena PGI mag worden geproduceerd en zijn daarom heel speciaal voor ons. 

We willen er dan ook alles aan doen om een ecosysteem te creëren dat is gebaseerd op het delen van duurzaamheidswaarden en -doelen. We stimuleren verschillende initiatieven voor innovatieve low-impact-productiemodellen om in onze hele toeleveringsketen een positieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van de impact op maatschappij en milieu. We willen ons inzetten voor een progressieve ontwikkeling van ons bedrijf en ons bedrijfsmodel, voor een toekomstige economie met nul uitstoot van gassen die bijdragen aan klimaatverandering, in lijn met de Europese doelstellingen om klimaatneutraal te worden en de nationale doelstellingen op het gebied van ecologische transitie. We hebben de doelstelling om klimaatneutraal te worden formeel opgenomen in onze statuten. 

Op naar de volgende tachtig jaar, waarin we onze familietradities blijven delen en ons ambacht blijven koesteren voor toekomstige generaties en tafels over de hele wereld.

 

Which site are you looking for?

Select the country you’re in
to view the site in your local language.