Privacybeleid

Wie zijn wij?

Deze website nl.mazzettioriginale.com (de “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door Acetum SpA, VAT number 03593570363, gevestigd en kantoor houdend in Cavezzo (MO), in via Sandro Pertini 440 die in deze verklaring wordt aangeduid met “wij/we”, “ons/onze” of “ons”).

 

Doel van deze verklaring

Deze privacyverklaring vertelt u over de informatie die we over u verzamelen als u onze website bezoekt, of ons op andere wijze informatie verschaft.

Er staat ook in hoe u uw rechten kunt uitoefenen (waaronder het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking die wij uitvoeren). Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen staat in het onderstaande hoofdstuk “Uw rechten”

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Als u onze Website doorzoekt, gebruiken we cookies voor het verzamelen van:

 • Informatie over uw gebruik van onze Website – we verzamelen standaard internetlogboekinformatie en gegevens over gedragspatronen van bezoekers.We gebruiken deze informatie om aantallen bezoekers vast te leggen, hun gebruik van de verschillende gebieden van de Website en andere bruikbare kenmerken en koppelingen. We gebruiken deze informatie niet op een manier waarop u persoonlijk wordt geïdentificeerd.
 • Informatie over uw computer; dit omvat uw IP-adres, besturingssysteem en soort browser.
  • We gebruiken deze informatie voor het handhaven van de beveiliging van onze Website en voor het vaststellen van tendensen zodat we het functioneren van de website kunnen verbeteren
  • We gebruiken deze informatie ook om de Website toe te spitsen op uw interesses en om te zorgen dat de inhoud van de Website u zo effectief mogelijk wordt gepresenteerd [en om u in staat te stellen deel te nemen aan de interactieve kenmerken van de Website, als u dit verkiest].
  • We gebruiken deze informatie niet op een manier waarop u persoonlijk wordt geïdentificeerd.

   Gegevens die we verzamelen met niet-essentiële cookies worden gebruikt op basis van uw toestemming. Alle andere informatie die wij verzamelen over uw gebruik van onze Website wordt gebruikt op basis van de noodzaak van onze legitieme belangen bij het onderhouden en beheren van onze Website en het garanderen van de beveiliging ervan.

   Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken op onze Website, zie ons Cookiesbeleid (https://nl.mazzettioriginale.com/pages/cookies)

    

   Hoe lang bewaren we deze informatie?

   We bewaren informatie over uw bezoek aan onze website slechts zo lang als nodig voor de genoemde doeleinden. Normaal verwijderen we browse-informatie over gebruikers elke maand. Zie Ons Cookie beleid voor meer informatie.  

    

   Met wie delen we deze informatie?

   We delen informatie over bezoekers van onze Website met dienstverleners die ons helpen bij de administratie en het beheer van de Website.

   Informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze Website wordt opgeslagen binnen en niet buiten de Europese Economische Ruimte.

    

   Hoe gebruiken we deze gegevens?

   U hoeft ons niet rechtstreeks informatie te verstrekken als u onze Website gebruikt. Als u verkiest onze functie ‘contact met ons opnemen’ te gebruiken of ons anderszins te bereiken, gebruiken we de informatie die u ons toestuurt teneinde te reageren op uw vraag. Wanneer we uw persoonsgegevens voor dit doel gebruiken, doen wij dit in verband met onze gerechtvaardigde zakelijke belangen voor het communiceren met u in overeenstemming met uw wensen en verwachtingen. We gebruiken deze gegevens ook voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot toegang tot relevant professioneel advies en om ervoor te zorgen dat we de voor ons bedrijf geldende juridische verplichtingen naleven.

    

   Hoe lang bewaren we deze informatie?

   We bewaren uw informatie slechts voor zo lang als nodig voor het behandelen van uw vraag. Normaal bewaren we een register van routinematige vragen 6 maanden lang maar in sommige gevallen (bijvoorbeeld als de vraag verband houdt met een overeenkomst tussen ons, of als we juridisch advies moeten inwinnen om te reageren op een klacht) moeten we een register van onze communicaties maximaal 6 jaar bewaren.

    

   Met wie delen we deze informatie?

   We delen uw gegevens met onze dienstverleners en onze professionele adviseurs als dat nodig is om een vraag of klacht te behandelen.

   Anderszins delen we uw informatie niet met derden tenzij:

   • we toestemming van u hebben;
   • dit wettelijk vereist is;
   • dit nodig is voor het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden, rechten of eigendommen, of de rechten en eigendommen van derden; of
   • indien dit nodig is in verband met de verkoop van ons bedrijf of zijn activa (in dat geval worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van de mogelijke koper(s) en worden zij doorgegeven aan de nieuwe eigenaars).

     

    Waar naartoe wordt deze informatie doorgegeven?

    We delen informatie over bezoekers van onze Website met dienstverleners die ons helpen bij de administratie en het beheer van de Website.

    Informatie die u ons via onze website toestuurt, wordt opgeslagen binnen, en niet doorgegeven naar gebieden buiten de Europese Economische Ruimte.

     

    Uw rechten

    U kunt ons op elk moment vragen u een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken. In verband met persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

    Als u denkt dat de persoonsgegevens die we van u bewaren incorrect of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren of aan te vullen.

    In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het door ons verwerken van uw gegevens en kunt u ons vragen het gebruik van uw gegevens te beperken en deze te verwijderen.

    Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken.

    Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons

     

    Contact met ons opnemen en uw recht om een klacht in te dienen

    Vragen, opmerkingen of verzoeken betreffende deze privacyverklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan Jane Armstrong at privacy@acetum.it.

    Als u reden tot bezorgdheid hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hanteren, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De gegevens over hoe u dit kunt doen treft u aan op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

     

    Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29/11/2021

    Which site are you looking for?

    Select the country you’re in
    to view the site in your local language.